Skip to content

AnnaK kisaa kolmen joukossa Vuoden Työympäristöteko 2022 -kilpailussa

Vuoden Työympäristöteko 2022 -kilpailu keskittyy parhaisiin työympäristöjohtamisessa ja -kehittämisessä viime vuonna tehtyihin toimenpiteisiin.​ Kiinkon AnnaK studio- ja hybridikoulutustilat ovat mukana Uusien työvälineiden ja teknologioiden kehitys – kilpailukategoriassa.

Rakli ja IFMA Finland ry järjestävät neljättä kertaa kilpailun, jossa haetaan vuoden parasta työympäristötekoa. Kilpailu on edistynyt vaiheeseen, jossa kunkin kategorian ehdokkaat esittelevät hankkeensa raadille 4.10.2022 järjestettävässä tilaisuudessa.

Uusien työvälineiden ja teknologioiden kehitys -kategorian kilpailussa mukana ovat:

A-insinöörit: Tiedonhallintaa Prodectilla – hankkeen parhaaksi

A-insinöörit havaitsivat pandemian myötä tarpeen palvelulle, joka mahdollistaisi sovittujen asioiden tehtäväpohjaisen johtamisen. Tähän tarpeeseen A-insinöörit kehittivät Prodectin, joka on rakennusalan projektinhallinnan alusta. Prodectille voi keskittää projektiin liittyvän tiedon ja tuoda sen koko projektitiimin ulottuville projektin vaiheesta riippumatta. Tiedon parempi saavutettavuus ja jatkuva päivittyminen vahvistaa johtamista ja auttaa tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan.

Kiinko: Studio Anna K – Läsnäolon voimaa etä- ja hybridikohtaamisiin 

Pandemian myötä etä- ja hybridikokousten merkitys on kasvanut. Näihin paineisiin vastatakseen Kiinkossa päätettiin investoida Anna K:n kokoustiloihin, joissa pyrittiin huomioimaan parempi ja tasavertaisempi läsnäolon kokemus. Studio Anna K:n hybridiluokassa on uusi äänentoistojärjestelmä, jonka kattomikrofonit toistavat äänen tasaisesti kaikille hybridikokouksen osallistujille. Kamerat puolestaan seuraavat ääntä, jolloin etäosallistujien läsnäolon kokemus paranee. Kalustevaihtoehdot ovat muunneltavissa ja tilan tunnelmaa voi myös muokata. Anna K:n muutos on helpottanut etä- ja hybridikokousten järjestämistä ja tehnyt tiloista myös viihtyisämmät.

Workspace: Sanoin-sovellus  

Hybridiajan toimistoilta toivotaan erityisesti kohtaamisia ja Sanoin-sovellus auttaa näiden kehittämisessä. Workspace Oy suunnitteli ja kehitti yhdessä Futuricen kanssa vuorovaikutusta mittaavan ja analysoivan Sanoin-sovelluksen. Sovelluksen avulla voidaan mitata puheenvuorojen jakautumista tasaisesti ja kohtaamisten määrää ja energisyyttä. Tästä saatavaa tietoa on mahdollista hyödyntää myös fyysisten työympäristöjen kehittämiseen. Sovellus käyttää tekoälyä vastuullisesti ja yksityisyydensuoja varmistetaan tietojen anonymisoinnilla ja aggregoinnilla. Sovellus on ollut aluksi käytössä rajatulle joukolle ja se tulee julkisesti saataville vuoden 2022 aikana.

Vuoden Työympäristöteko 2022 -kilpailun voittajat julkistetaan 24.11.2022.

Lue lisää kilpailusta: https://www.rakli.fi/vuoden-tyoymparistoteko-kilpailu-2022/